site_location_alt
0882 50 45 70. Приятно пазаруване!
0882 50 45 70
site_location_alt

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „БЮТИ МАГ ПРО” ЕООД

 


Това Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от “Бюти Маг Про” ЕООД има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля отделете време, за да прочетете настоящото Уведомление за поверителност внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

 

Настоящото Уведомление за поверителност важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашия сайт/електронен магазин: https://beautymagpro.com/ или използвате нашите услуги чрез този сайт/електронен магазин и не важи за други сайтове/електронни магазини и/или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

 

КОИ СМЕ НИЕ?
Дружеството, предоставящо Ви стоки и услуги чрез този сайт/електронен магазин, в качеството на Администратор на лични данни, е “Бюти Маг Про” ЕООД, ЕИК 206300743, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1614, район “Овча купел”, ул. “Маджарица” № 34, представлявано от Управителя Цветелина Бориславова Маймарова.

 

Отговорник по защита на личните данни е: Цветелина Бориславова Маймарова, адрес: София, бул. Македония 44, ет. 2, ап. 3, email: sales@beautymagpro.com, тел.: +359 882 50 45 70

 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и/или да закупувате предлаганите от нас козметични продукти, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги и/или закупувате предлаганите от нас козметични продукти и/или регистрирате профил, Вие приемате, че сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от “Бюти Маг Про” ЕООД.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

 

Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата основна търговска дейност и продажбата на козметични продукти. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни. 
“Бюти Маг Про” ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

 

Клиенти на “Бюти Маг Про” ЕООД:

 

Категории субекти

 

Във връзка с продажбата на козметични продукти чрез нашия сайт/електронен магазин, обработваме лични данни на следните категории субекти:

 • физически лица, клиенти на нашия електронен магазин: https://beautymagpro.com/
 • законни представители на нашите клиенти – юридически лица;
 • пълномощници на нашите клиенти – юридически лица;
 • лица за контакт на нашите клиенти – юридически лица 

 

Категории лични данни

 

“Бюти Маг Про” ЕООД обработва следните категории лични данни на лицата, посочени по-горе:

 • Данни за физическа идентичност и контакт - имена, имейл, телефон, адрес за доставка, ЕГН и постоянен адрес*
 • Данни за икономическа идентичност** - обслужваща банка, номер на банкова сметка.

 

*ЕГН и постоянен адрес ще бъдат изискани от Клиента само и единствено в случаите, в които същият желае да му бъде издадена фактура за закупените козметични продукти и за целите на счетоводното отчитане и обслужване.
**Данните за икономическа идентичност (обслужваща банка и номер на банкова сметка) ще бъдат обработвани само и единствено в случаите, в които Клиентът е избрал да заплати поръчаните от него козметични продукти чрез директен банков превод по банковата сметка на “Бюти Маг Про” ЕООД. 

 

Когато изберете да използвате нашия сайт/електронен магазин чрез профила си в социалната мрежа Facebook, ние ще обработваме само Вашите имена и имейл от Facebook профила Ви.

 

В случай че се свържете с нас по каквато и да е причина във връзка с направена от Вас поръчка през нашия сайт/електронен магазин, ние ще направим верификация с цел да Ви идентифицираме, за да установим със сигурност, че Вие сте лицето, което е направило съответната поръчка, която иска да коментира, променя и др. В тази връзка ще е необходимо да предоставите част от Вашите данни, посочени в поръчката. Така предоставените данни за верификация няма да се записват.


Цел на обработването

 

“Бюти Маг Про” ЕООД ще обработва посочените по-горе данни за поне една от следните цели:

 • заявка, получаване и изпълнение на клиентски поръчки за закупуване на козметични продукти от нашия електронен магазин;
 • преговаряне с клиенти, потенциални клиенти и други контрагенти на Дружеството с цел сътрудничество и предоставяне на козметични продукти и услуги;
 • обслужване на клиенти, отговори на запитвания относно козметични продукти, дистрибуция, условия на покупка и доставка, рекламации и т.н.;
 • счетоводно обслужване, включително издаване на фактури и потвърждаване на направено плащане;
 • събиране на вземания;
 • администриране на и защита при предявяване на правни претенции и искове.

 

Основания за обработване

 • изпълнение на преддоговорни и договорни задължения във връзка с продажбата на козметични продукти в нашия електронен магазин;
 • изпълнение на законови задължения.

 

Срок на обработването

 • В случаите, в които Клиентът има направена регистрация в нашия електронен магазин, ще обработваме личните му данни, докато съществува неговия профил в нашата платформа и до 5 (пет) години след неговото изтриване, или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове. Данните от счетоводни отчети и документи, свързани с направените поръчки, ще се съхраняват в срок до 10 години от поръчката.
 • В случаите, в които Клиентът няма направена регистрация (поръчката е направена без регистрация), ще обработваме данните, до 5 (пет) години след изпълнение на последната поръчка на Клиента или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове. Данните от счетоводни отчети и документи, свързани с направените поръчки, ще се съхраняват в срок до 10 години от поръчката.
 • В случаите, в които Клиентът използва нашия електронен магазин като Гост, ще обработваме личните данни на Клиента в срок до 5 (пет) години след изпълнение на последната поръчка на Клиента, направена като Гост, или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове. Данните от счетоводни отчети и документи, свързани с направените поръчки, ще се съхраняват в срок до 10 години от поръчката.

 

Лични данни, получени от контактната ни форма за безплатна Онлайн консултация:

 

Когато използвате услугата за безплатна онлайн консултация с наш експерт, достъпна на нашия сайт/електронен магазин, ние ще изискваме от Вас следните лични данни: e-mail, пол и възраст. Предоставените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията и съдействието, от което се нуждаете, както и да получите индивидуализирани препоръки от наш експерт.
Личните данни, получени чрез контактната форма за онлайн консултация, ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца от получаване на съответното запитване.

Лични данни на лицата, които са се абонирали за нашия бюлетин:

 

Ще използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме информация за предлаганите от нас козметични продукти, услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето изрично съгласие да получавате тази информация.
Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти. 

 

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

 

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време, като го адресирате до отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за Вас начин.

 

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

 

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите Клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки Клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на стоките, предоставени ни от Клиент, както и за данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с продажбата на предлаганите от нас козметични продукти и предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните. 

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Използваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

 • Лицензирани доставчици на куриерски услуги - “Спиди” АД;
 • Банки;
 • Доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги;
 • Външни счетоводители, одитори и правни консултанти.

В случаите, когато това се изисква от закон, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на компетентни държавни органи и институции като НАП, Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) и др.
Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА


Ние предоставяме услуги и/или продажби на козметични продукти и позволяваме нашия сайт/електронен магазин да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите козметични продукти.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:
- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;
- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
- имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси;
- имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
- имате право да направите пред отговорника по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 

Можете да адресирате всички искания до отговорника за защита на личните данни, посочен по-горе. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

 

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН
 

 

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България -– Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg.
Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

Няма избрани продукти

Най-горе