site_location_alt
0882 50 45 70. Приятно пазаруване!
0882 50 45 70
site_location_alt

Условия за връщане и отказ от поръчка

 

Връщането на Стока закупена онлайн от интернет страницата ни https://beautymagpro.com е много лесно. Ваше законно ПРАВО е да се откажете от направената онлайн покупка (отказ от договор от разстояние) в рамките на 14 дни, считано от датата на приемане на доставената Стоката/ите от Вас. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите чрез контактните ни данни, посочени на интернет страницата ни https://beautymagpro.com, за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), като заедно с това ни предоставите информация за своите имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес. Можете да използвате стандартния формуляр за отказ по-долу, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път чрез имейл или чрез интернет страницата ни https://beautymagpro.com стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Стоки, отговарящи на условията за връщане и закупени онлайн от интернет страницата ни https://beautymagpro.com, трябва да бъдат върнати на адрес: град София, п.к. 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си. Крайният срок се смята за спазен, ако Вие сте изпратили или предадали Стоките обратно на нас преди изтичането на 14-дневния срок. В случай че не изпълните задължението си за връщане на Стоката в посочения по-горе срок, без да ни уведомите за евентуално забавяне и без да предоставите уважителна причина за същото, се счита, че сте оттеглили изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

Моля, прочетете информацията по-долу, за да сте сигурни, че сте спазили всички условия за връщане, попълнете заявлението за връщане и изпратете стоките към нас. 

 

Важи за територията на България за физически лица. 

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

 • Да пазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получената Стока. Пазете всичко, наистина всичко - кутии, книжки, найлончета и торбички.
 • Върнатата Стока трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които Стоката е имала при получаването й.
 • Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани и/или повредени.
 • Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от Вас.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

 • Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея;
 • Стоки, чиито опаковки са били разпечатани;
 • Стока с лош вид и/или нарушен търговски вид и видими следи от употреба;
 • запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (всякакви козметични продукти);
 • Стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • Стоки, изработени по Ваша поръчка и/или съобразно Ваши индивидуални изисквания.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ВЪРНЕТЕ СТОКАТА?

 • След като получим върнатата Стока, съдържанието на пратката ще бъде прегледано и обработено от нашия екип;
 • Стойността на върнатата Стока ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на получаване на върната Стока от нас по сметката, която сте посочили в заявлението за връщане.
 • Ние нямаме задължение да Ви възстановим допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Вие изрично сте избрали начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас.
 • Разходите за връщане на доставените Стоки се приспадат от сумите за възстановяване, освен в случаите, когато Вие организирате сами и за своя сметка връщането на Стоките.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 

Отговорност за вреди, причинени от счупване, надраскване, заливане, изгаряне и други въздействия, изключващи обичайното тестване на Стоките от Вас.
 

 

В случай на упражняване на право на отказ  за Стока, отговаряща на условията за връщане и закупена онлайн от интернет страницата ни https://beautymagpro.com, Вие се задължавате да върнете Стоката във вида, в който сте я е получили, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието, т.е. в търговски вид, който позволява последващата й продажба, в това число, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, ние имаме право по своя преценка да откажем да прием отказ от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на Стоката в търговски вид.
 

 

В случай на упражняване на правото на отказ, счита се че Вие сте упражнили и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към Стоката, ако има такова, и имате задължение да го върнете.
 

 

При приемане на върната Стока, си запазваме правото да проверим същата за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна, както и за това дали Стоката отговаря на всички условия за връщане. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас : sales@beautymagpro.com  | + 359 882 50 45 70

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА - Изтеглете от тук!

Няма избрани продукти

Най-горе